Kurzy

01. 06. 2021

Autoškola Preuss nabízí kurzy pro získání řidičského oprávnění pro všechny typy motocyklů a osobního automobilu. Aktualní ceny najdete v ceníku. 

Ceník kurzů

Nabídka kurzů autoškola Preuss

Řidičský průkaz pro skupinu "AM" Řidičské oprávnění skupiny AM opravňuje k řízení malého motocyklu nebo mopedu s maximální konstrukční rychlostí do 45 km v hodině. Podmínky pro udělení řidičského průkazu:

 • věk 15 let
 • zdravotní způsobilost
 • odborná způsobilost
 • při věku do 18 let písemný souhlas zákonného zástupce (v případě nižšího věku než 15 let je nutné souhlas úředně ověřit)

Rozsah výcviku: Teorie: Formou samostudia a konzultací ve zkrácené formě dle zákona č. 247/2000 Sb.

 • 5 hodin: výuka předpisů o provozu vozidel
 • 1 hodina: výuka o ovládání a údržbě vozidla
 • 3 hodiny: výuka teorie řízení a zásad bezpečné jízdy
 • 2 hodiny: výuka zdravotnické přípravy
 • 1 hodina: opakování a přezkoušení

Praxe

 • 13 hodin: výcvik v řízení vozidla
 • 1 hodina: výcvik praktické údržby
 • 4 hodiny: praktický výcvik zdravotnické přípravy

Řidičský průkaz pro skupinu "A1" Řidičské oprávnění skupiny A1 opravňuje k řízení motocyklu do objemu 125ccm a do výkonu 11 kW. Podmínky pro udělení řidičského průkazu:

 • věk 16 let
 • zdravotní způsobilost
 • odborná způsobilost
 • při věku do 18 let písemný souhlas zákonného zástupce

Rozsah výcviku: Teorie: Formou samostudia a konzultací ve zkrácené formě dle zákona č. 247/2000 Sb.

 • 5 hodin: výuka předpisů o provozu vozidel
 • 1 hodina: výuka o ovládání a údržbě vozidla
 • 3 hodiny: výuka teorie řízení a zásad bezpečné jízdy
 • 2 hodiny: výuka zdravotnické přípravy
 • 1 hodina: opakování a přezkoušení

Praxe:

 • 13 hodin: výcvik v řízení vozidla
 • 1 hodina: výcvik praktické údržby
 • 4 hodiny: praktický výcvik zdravotnické přípravy

Řidičský průkaz pro skupinu "A2" Řidičské oprávnění skupiny A2 opravňuje k řízení motocyklu s postranním vozíkem nebo bez něj do objemu 400 ccm a do výkonu 35 kW. Podmínky pro udělení řidičského průkazu:

 • věk 18 let
 • zdravotní způsobilost
 • odborná způsobilost
 • při zahájení výcviku před dosažením věku 18 let písemný souhlas zákonného zástupce

Rozsah výcviku:

 • Teorie: Formou samostudia a konzultací ve zkrácené formě dle zákona č. 247/2000 Sb.
 • 4 hodiny: výuka předpisů o provozu vozidel
 • 1 hodina: výuka o ovládání a údržbě vozidla
 • 2 hodiny: výuka teorie řízení a zásad bezpečné jízdy
 • 1 hodina: výuka zdravotnické přípravy
 • 1 hodina: opakování a přezkoušení

Praxe:

 • 13 hodin: výcvik v řízení vozidla
 • 1 hodina: výcvik praktické údržby
 • 4 hodiny: praktický výcvik zdravotnické přípravy

Řidičský průkaz pro skupinu "A" Řidičský průkaz skupiny A (bez omezení) opravňuje k řízení motocyklu s postranním vozíkem nebo bez něj, o výkonu nad 35 kW, Podmínky pro udělení řidičského průkazu:

 • věk 24 let , nebo držení řidičského průkazu sk. A2 nejméně 2 roky
 • zdravotní způsobilost
 • odborná způsobilost
 • žadatel musí být buď držitelem řidičského oprávnění skupiny A2 omezeno do 35 kW a složit tzv. doplňovací zkoušku
 • nebo přímo absolvovat výcvik na motocykl bez omezení výkonu

Rozsah výcviku: Teorie: Formou samostudia a konzultací ve zkrácené formě dle zákona č. 247/2000 Sb.

 • Je-li žadatel již držitelem řidičského oprávnění skupiny A2 s omezením do 35 kW teorie není povinná.
 • Není-li žadatel držitelem řidičského oprávnění skupiny A2 s omezením do 35 kW je rozsah teorie:
 • 5 hodin: výuka předpisů o provozu vozidel
 • 1 hodina: výuka o ovládání a údržbě vozidla
 • 3 hodiny: výuka teorie řízení a zásad bezpečné jízdy
 • 2 hodiny: výuka zdravotnické přípravy
 • 1 hodina: opakování a přezkoušení

Praxe:

 • 13 hodin: výcvik v řízení vozidla
 • 1 hodina: výcvik praktické údržby
 • 4 hodiny: praktický výcvik zdravotnické přípravy
 • Není-li žadatel držitelem řidičského oprávnění skupiny A2 s omezením do 35 kW. Absolvuje výcvik přímo na skupinu A bez omezení.
 • Je-li žadatel již držitelem řidičského oprávnění skupiny A2 s omezením do 35 kW. Postačí minimální výcvik v řízení, a složí pouze zkoušku z jízdy.

Řidičský průkaz skupiny B Motorová vozidla s max. přípustnou hmotností do 3 500 kg a max. 8 místy k sezení kromě místa řidiče; smí být připojeno vozidlo o max. přípustné hmotnosti do 750 kg. Traktory a samojízdné pracovní stroje s max. přípustnou hmotností do 3 500 kg. Jízdní souprava s max. přípustnou hmotností soupravy do 3 500 kg a maximální přípustná hmotnost přípojného vozidla nepřevyšuje pohotovostní hmotnost motorového vozidla. Podmínky pro udělení řidičského průkazu:

 • věk 18 let
 • zdravotní způsobilost
 • odborná způsobilost
 • při zahájení výcviku před dosažením věku 18 let písemný souhlas zákonného zástupce

Rozsah výcviku: Teorie: Formou samostudia a konzultací ve zkrácené formě dle zákona č. 247/2000 Sb

 • 5 hodiny: výuka předpisů o provozu vozidel
 • 1 hodina: výuka o ovládání a údržbě vozidla
 • 3 hodiny: výuka teorie řízení a zásad bezpečné jízdy
 • 1 hodina: výuka zdravotnické přípravy
 • 1 hodina: opakování a přezkoušení

Praxe

 • 28 hodin: výcvik v řízení vozidla
 • 2 hodiny: výcvik praktické údržby
 • 4 hodiny: praktický výcvik zdravotnické přípravy

© mStranka.cz
Chcete vlastní web zdarma? Napište mStránce