Školení řidičů je určeno především pro ty řidiče, kteří používají vozidlo ať již soukromé, nebo služební k výkonu své profese, kteří však nejsou řidiči z povolání řídící vozidlo o celkové hmotnosti nad 3500 kg.

Toto školení je povinen každoročně zajistit zaměstnavatel pro své zaměstnance.

Obsah školení:

  • proškolení nejproblematičtějších částí zákona o provozu na pozemních komunikacích (zák. 361/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů)
  • novinky v pravidlech provozu na pozemních komunikacích za uplynulé období (zpravidla jeden rok)
  • témata na přání zaměstnavatele (v závislosti na specifických potřebách konkrétní firmy)
  • diskuse ke konkrétním situacím v provozu na pozemních komunikacích

Délka školení je závislá na požadavcích objednatele.

Školení probíhá v sídle autoškoly, nebo v prostorách objednatele, popřípadě jinde dle dohody.