CENÍK SLUŽEB platný od 1. 1. 2020

zveřejněno 7.12.2019

Autoškola,  Ing. Tomáš Preuss,  Kollárova 91, 397 01  Písek
    www.preuss.cz                                                   e-mail: autoskola@preuss.cz
základní výcvik – skupina cena
AM – Vozidla s max. rychl. 45 km/h 12 500,- Kč
A1 – motocykl do 125 cm3 a 11 kW 12 500,- Kč
A2 – motocykl do 35 kW a 400 cm3 14 250,- Kč
A – motocykl bez omezení 14 250,- Kč
B – osobní automobil 13 500,- Kč
sdružený výcvik – skupina cena
A1 + B 23 500,- Kč
A2 + B 25 200,- Kč
A + B 25 200,- Kč
rozšiřující výcvik – ze skupiny – na skupinu cena
AM – A1 12 500,- Kč
AM – A2 14 250,- Kč
AM – A 14 250,- Kč
AM – B 13 500,- Kč
A1 – A2 9 450,- Kč
A1 – A2  (doplňková zkouška) 4 850,- Kč
A2 – A 9 450,- Kč
A2 – A    (doplňková zkouška) 4 850,- Kč
A2 – B 13 500,- Kč
A – B 13 500,- Kč
doplňkový výcvik cena / hodina
teorie ZDARMA
jízda AM, nebo A1 sólo 960,- Kč
jízda AM, nebo A1 s doprovodným vozidlem 1 100,- Kč
jízda A2, nebo A sólo 960,- Kč
jízda A2, nebo A s doprovodným vozidlem 1 100,- Kč
jízda B 480,- Kč
kondiční jízdy cena / hodina
Kondiční jízda – osobní automobil – vozidlo autoškoly 480,- Kč
Kondiční jízda – osobní automobil – vozidlo zákazníka 980,- Kč
Kondiční jízda – motocykl AM nebo A1 sólo 980,- Kč
Kondiční jízda – motocykl AM nebo A1 s doprovodným vozidlem 1 100,- Kč
Kondiční jízda – motocykl A2 nebo A sólo 960,- Kč
Kondiční jízda – motocykl A2 nebo A s doprovodným vozidlem 1 100,- Kč
vrácení řidičského oprávnění po zákazu řízení cena
skupina A 4 850,- Kč
skupina B 3 500,- Kč
Skupina A + B 6 400,- Kč
závěrečné zkoušky cena
Poplatek – autoškole ZDARMA
Poplatek – městskému úřadu 700,- Kč
opakované zkoušky – test cena
Poplatek – autoškole 200,- Kč
Poplatek – městskému úřadu 100,- Kč
opakované zkoušky – praktická jízda cena
Poplatek – autoškole 500,- Kč
Poplatek – městskému úřadu 400,- Kč
ostatní poplatky cena
Neomluvená absence praktického výcviku 200,- Kč / hod
Zrušení jízd méně než 12 hodin předem 200,- Kč / hod
Administrativní poplatek při převodu do jiné autoškoly 1 000,- Kč
Stornopoplatek při nedokončení výcviku 1 000,- Kč
Studijní materiály poskytujeme žákům autoškoly (knihy + CD) ZDARMA
ostatní dle dohody
slevy cena
Skupina 2 žáci ( maximální počet žáků ve skupině je 5 )  každý -200,- Kč
Skupina 3 žáci ( maximální počet žáků ve skupině je 5 )  každý -300,- Kč
Skupina 4 žáci ( maximální počet žáků ve skupině je 5 )  každý -400,- Kč
Skupina 5 žáků ( maximální počet žáků ve skupině je 5 )  každý -500,- Kč
žáci, kteří již absolvovali jakýkoli výcvik v naší autoškole  každý -500,- Kč
studenti maturitních oborů středních škol a posluchači vysokých škol -500,- Kč
slevy se sčítají, slevy se odečítají z ceny základního výcviku