CENÍK SLUŽEB platný od 1. 3. 2018
Autoškola,  Ing. Tomáš Preuss,  Kollárova 91, 397 01  Písek
    www.preuss.cz                                                   e-mail: autoskola@preuss.cz
základní výcvik – skupina cena
AM – Vozidla s max. rychl.. 45 km/h 10 800,- Kč
A1 – motocykl do 125 cm3 a 11 kW 10 800,- Kč
A2 – motocykl do 35 kW a 400cm3 12 300,- Kč
A – motocykl bez omezení 12 300,- Kč
B – osobní automobil 11 900,- Kč
sdružený výcvik – skupina cena
A1 + B 20 500,- Kč
A2 + B 22 100,- Kč
A + B 22 100,- Kč
rozšiřující výcvik – ze skupiny – na skupinu cena
AM – A1 10 800,- Kč
AM – A2 12 300,- Kč
AM – A 12 300,- Kč
AM – B 11 900,- Kč
A1 – A2 8 200,- Kč
A1 – A2  (doplňková zkouška) 4 200,- Kč
A2 – A 8 200,- Kč
A2 – A    (doplňková zkouška) 4 200,- Kč
A2 – B 11 900,- Kč
A – B 11 900,- Kč
doplňkový výcvik cena / hodina
teorie ZDARMA
jízda AM, nebo A1 sólo 830,- Kč
jízda AM, nebo A1 s doprovodným vozidlem 950,- Kč
jízda A2, nebo A sólo 830,- Kč
jízda A2, nebo A s doprovodným vozidlem 950,- Kč
jízda B 425,- Kč
kondiční jízdy cena / hodina
Kondční jízda – osobní automobil – vozidlo autoškoly 425,- Kč
Kondční jízda – osobní automobil – vozidlo zákazníka 850,- Kč
Kondční jízda – motocykl AM nebo A1 sólo 830,- Kč
Kondční jízda – motocykl AM nebo A1 s doprovodným vozidlem 950,- Kč
Kondční jízda – motocykl A2 nebo A sólo 830,- Kč
Kondční jízda – motocykl A2 nebo A s doprovodným vozidlem 950,- Kč
vrácení řidičského oprávnění po zákazu řízení cena
skupina A 4 200,- Kč
skupina B 3 000,- Kč
Skupina A + B 5 500,- Kč
závěrečné zkoušky cena
Poplatek – autoškole ZDARMA
Poplatek – městskému úřadu 700,- Kč
opakované zkoušky – test cena
Poplatek – autoškole 200,- Kč
Poplatek – městskému úřadu 100,- Kč
opakované zkoušky – praktická jízda cena
Poplatek – autoškole 500,- Kč
Poplatek – městskému úřadu 400,- Kč
ostatní poplatky cena
Neomluvená absence praktického výcviku 200,- Kč / hod
Zrušení jízd méně než 12 hodim předem 200,- Kč / hod
Administrativní poplatek při převodu do jiné autoškoly 1 000,- Kč
Stornopoplatek při nedokončení výcviku 1 000,- Kč
Studijní materiály poskytujeme žákákům autoškoly (knihy + CD) ZDARMA
ostatní dle dohody
slevy cena
Skupina 2 žáci ( maximální počet žáků ve skupině je 5 )  každý -200,- Kč
Skupina 3 žáci ( maximální počet žáků ve skupině je 5 )  každý -300,- Kč
Skupina 4 žáci ( maximální počet žáků ve skupině je 5 )  každý -400,- Kč
Skupina 5 žáků ( maximální počet žáků ve skupině je 5 )  každý -500,- Kč
žáci, kteří již absolvovali jakýkoli výcvik v naší autoškole  každý -500,- Kč
studenti maturitních oborů středních škol a posluchači vysokých škol -500,- Kč
slevy se sčítají, slevy se odečítají z ceny základního výcviku